infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 3 października 2023 roku, imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy

Prezydent Ełku „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości”

Opublikowano dnia 2017-01-25
Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku został uhonorowany medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” podczas XI Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości.


Fot. UM Ełk
Organizatorem wydarzenia było Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, które co roku, po szczegółowej analizie sytuacji na rynku nieruchomości, prowadzonej przez ekspertów, decyduje o przyznaniu m.in. wybranym samorządowcom medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono”. W tym roku, na podstawie uzyskanych wyników, Kapituła podjęła decyzję o uhonorowaniu medalem Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza za inwestycje i działania podejmowane w 2016 roku na rzecz rozwoju rynku nieruchomości.

Wśród tegorocznych laureatów, prezydent Ełku był jedynym przedstawicielem samorządów terytorialnych, który otrzymał to prestiżowe odznaczenie. Medal włodarzowi Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi wręczyła Przewodnicząca Kapituły Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak wraz z Sekretarzem Kapituły Zbigniewem Kubińskim.

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” przyznane Prezydentowi Ełku, jest wynikiem wspólnych działań i inicjatyw podejmowanych przez miejski samorząd. Istotnym dokumentem pomocnym w wyznaczaniu kierunków przemian w mieście jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Została ona przyjęta przez Radę Miasta w 2004 roku (zaktualizowana w 2014 r.). Dokument stanowi kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju miasta oraz warunki i etapy ich osiągania w obszarach: gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Strategia ukierunkowuje także działania podmiotów zaangażowanych w rozwój Ełku.

Wszystkie zmiany, jakie zachodzą w mieście Ełku od rewitalizacji kamienic i podwórek aż po wszelkie inwestycje przestrzenne są spójne ze Strategią, z której m.in. wynikają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miasto jest nimi pokryte niemal w 60%. Pod koniec 2016 roku opracowanych było prawie 60 planów. Dzięki temu istnieje możliwość regulacji zasad kształtowania zabudowy miejskiej i zagospodarowywania terenu. Wprowadza to ład architektoniczno – przestrzenny realizowany przez prowadzone rewitalizacje czy inwestycje developerskie.

Od końca lat 90. budownictwo mieszkaniowe w Ełku nieustannie się rozwija, a popyt na mieszkania z roku na rok staje się coraz większy. Dzieje się tak dlatego, że Ełk jest jednym z miast w Polsce, w którym przybywa mieszkańców. Są to m.in. młodzi ludzie z regionu, którzy osiedlają się tu z rodzinami, pracują i studiują. To z kolei powoduje, że w Ełku wciąż wzrasta również wskaźnik urodzeń. W 2016 roku inwestycje zabudowy wielorodzinnej w różnych częściach miasta realizowało siedmiu developerów, w tym jeden zewnętrzny z Białegostoku. W ostatnich tylko latach powstały w Ełku nowe osiedla jak: Tuwima, Sosnowa czy Nowe Miasto (nazwa inwestycji).

Samorząd miasta realizuje również inwestycje z myślą o mieszkańcach, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W latach 2006 – 2016 powstało w Ełku 110 mieszkań komunalnych oraz 86 socjalnych. Zlokalizowane są one w różnych częściach miasta, zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak również w wybudowanych wcześniej np. w celach usługowych, a następnie zaadaptowanych do wymogów socjalno – mieszkaniowych.

Zgodnie z przyjętymi planami prowadzone są prace rewitalizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz kamienicach należących do miasta. Remonty obejmują głównie wykonanie nowych elewacji, termoizolacji lub dociepleń. Środki finansowe na realizację tych inwestycji pochodzą z funduszy remontowych wspólnot, kredytów bankowych oraz z budżetu miasta Ełku. Nowe elewacje przywracają historyczny wygląd naszych kamienic oraz poprawiają estetykę zabudowy wielorodzinnej, a tym samym zmieniają wizerunek przestrzeni miejskiej – szczególnie śródmieścia. W 2016 roku remonty przeprowadzono w 25 budynkach.

W ścisłym centrum ełccy developerzy także realizują inwestycje mieszkaniowe. Powstające kamienice łączą w sobie nowoczesność i funkcjonalność z historyczną estetyką. Nawiązując architekturą do istniejącej już zabudowy, doskonale wpisują się w przestrzeń śródmiejską i stanowią jej uzupełnienie. Do takich obiektów należą chociażby kamieniczki, które powstały w miejscu starego kina „Polonia”, przy promenadzie czy Parku Solidarności.

Od 6 lat w Ełku prezydent Ełku prowadzi także nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na remonty zabytków, takich jak m.in. XIX wieczne kamienice, a także zabytkowe obiekty sakralne. Każdego roku na ten cel z budżetu miasta przeznaczana jest kwota ok. 300 tys. zł. Przekazywane środki finansowe przeznaczane są na wszelkiego rodzaju prace, dzięki którym ełckie zabytki odzyskują swój dawny blask i historyczny wygląd.

Konferencja objęta została Honorowymi Patronatami: Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.
ie (UM Ełk)

Reklama