infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Czwartek, 28 września 2023 roku, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Mieszkania za 10% wartości

Opublikowano dnia 2017-02-21
Miasto Ełk prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach finansowych. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ełku najemcy lokali mieszkalnych mają możliwość ich wykupu z 90% bonifikatą.

Mieszkańcy lokali komunalnych mogą przejąć na własność zajmowany przez siebie lokal mieszkalny już za 10% jego wartości. W 2016 r. z preferencyjnych warunków zakupu lokalu skorzystało 73 najemców, natomiast w roku 2015 z 90% bonifikatą sprzedano 23 lokale. Preferencyjne warunki sprzedaży obowiązują także w tym roku. Nabycie lokalu może nastąpić przez najemców, którzy:
• posiadają umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony,
• nie posiadają innych nieruchomości mieszkalnych,
• lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

Z uprawnienia do nabycia lokalu mogą skorzystać wyłącznie najemcy nieposiadający zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny. W przypadku występujących zaległości finansowych, procedura sprzedaży będzie prowadzona po uregulowaniu wszelkich zobowiązań z tego tytułu wobec Miasta Ełku.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty roczne na okres 5 lat, przy oprocentowaniu równym dwukrotności odsetek ustawowych w skali roku.

Najemcy zainteresowani wykupem lokalu mieszkalnego mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114. Dodatkowe informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM Ełku pok. 235 (I piętro) lub pod nr tel.: 87 732 61 35.
ie (UM Ełk)

Reklama