infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Czwartek, 28 września 2023 roku, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Stypendia szkolne dla młodych ełczan

Opublikowano dnia 2017-05-26
Prezydent Ełku przyznał stypendia szkolne ok. 700 uczniom z ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za okres styczeń - czerwiec 2017 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2016/2017 za okres styczeń - czerwiec 2017 r. stypendia szkolne (tzw. socjalne) otrzyma ok. 700 uczniów. Kwota stypendium (jednorazowej wypłaty) wynosi od 600 zł do 870 zł i jest uzależniona od dochodu na jedną osobę w rodzinie. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczną się po 5 czerwca 2017 r.

W ramach środków własnych budżetu Miasta na stypendia szkolne przeznaczona została kwota 150 tys. zł. Miasto Ełk otrzymało na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 392 tys. zł.
ie (UM Ełk)

Reklama