infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Czwartek, 28 września 2023 roku, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Absolutorium przyjęte jednogłośnie

Opublikowano dnia 2017-05-30
Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta pozytywnie oceniła gospodarkę finansową Ełku za poprzedni rok. Ełccy radni miejscy jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

Fot. UM Ełk
Absolutorium to jedna z najważniejszych uchwał, podejmowanych w ciągu całego roku. W ten sposób radni kontrolują poprawność wydatkowania środków budżetowych.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, poprzedziło przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania finansowego Miasta Ełku oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Po zapoznaniu się z tymi opiniami Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi. Potwierdza to dobrą kondycję finansową Ełku i właściwe zarządzanie środkami miasta.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Ełku podjęło jednogłośnie 23 radnych.

Prezydent Ełku podziękował radnym za udzielone absolutorium i pozytywną ocenę działalności oraz dobrą współpracę. Tomasz Andrukiewicz podziękowania skierował również do najbliższych współpracowników, a w szczególności skarbnika miasta Jarosława Wróbla. Ponadto podziękował naczelnikom, dyrektorom jednostek miejskich oraz wszystkim współpracownikom.

- Budżet realizujemy wspólnie z radnymi. I wspólnie za to odpowiadamy. Dziękuję za odważne decyzje, dzięki którym finanse miasta są stabilne, bezpieczne i dają gwarancję dobrej realizacji zadań miejskich oraz wielu ważnych inwestycji - powiedział Tomasz Andrukiewicz Prezydent Ełku.

Od początku swojej prezydentury, a więc od grudnia 2006 r., Tomasz Andrukiewicz już 11 razy uzyskiwał absolutorium Rady Miasta, w tym 10 razy za realizację gospodarki finansowej za którą bezpośrednio odpowiadał.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski złożył gratulacje Prezydentowi oraz podziękował za dotychczasową współpracę.
ie (UM Ełk)

Reklama