infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 3 października 2023 roku, imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy

Zarząd ZMP w Ełku

Opublikowano dnia 2017-07-21
Zarząd Związku Miast Polskich obradował w Ełku w piątek 21 lipca. Gościem podczas obrad była Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. Poruszone zostały kwestie m.in. polityki zintegrowanej informatyzacji państwa oraz źródeł finansowania dróg lokalnych. Zarząd ZMP zaopiniował również projekty ustaw i rozporządzeń przedłożone przez parlamentarzystów i administrację rządową.

Fot. UM Ełk
Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich, której celem jest opracowywanie wspólnego stanowiska wobec rządu i tworzenie projektów ustaw związanych z funkcjonowaniem miast. Członkami ZMP są miasta polskie.

Aktualnie ZMP zrzesza ponad 300 miast z całej Polski. Członkowie Związku Miast Polskich wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i przedstawiają m.in. stanowiska oraz projekty dotyczące zmian ustaw obejmujących kwestie samorządowe.

Zarząd Związku Miast Polskich spotyka się raz w miesiącu w różnych miastach członkowskich.

Podczas obrad zaopiniowano m.in. opiniowane projekty aktów prawnych - ustaw i rozporządzeń, które mają wpływ na funkcjonowanie samorządów miejskich. Gościem spotkania była Minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska, która przedstawiła Politykę zintegrowanej informatyzacji państwa.

Członkowie Zarządu ZMP w trakcie posiedzenia rozmawiali m.in. o finansowaniu dróg lokalnych w związku z wycofaniem poselskiego projektu o Funduszu Dróg Samorządowych. Zarząd zaopiniował go już wcześniej negatywnie, podtrzymując postulat zwiększenia wsparcia przeznaczonego na drogi lokalne.

Przedstawiciele miast członkowskich odnieśli się również do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie zapewnienia zgodności przepisów ustawy z przepisami pomocowymi oraz dostosowania przepisów ustawy OZE do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym także Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Zaopiniowana została także ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie wprowadzenia obowiązku składania przez organy podatkowe corocznego sprawozdawania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Opinia dotyczyła wybranych informacji o podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Zarząd rozpatrzył też stanowiska komisji ZMP dotyczące wprowadzenia nieobligatoryjnej opłaty turystycznej czy miejscowej. Poruszona została także kwestia grzywien za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie znaczącego zmniejszenia niektórych grzywien i nowych rodzajów kar - niekorzystnych z punktu widzenia optymalizacji funkcjonowania transportu publicznego.
UM Ełk

Reklama