infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Poniedziałek, 20 maja 2019 roku, imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Ełk oddycha swobodnie

Opublikowano dnia 2018-05-16
W Ełku działa autonomiczna stacja pomiarowa jakości powietrza - według zarejestrowanych danych, jakość powietrza w Ełku jest dobra i mieści się w dopuszczalnych normach stężenia zanieczyszczeń.

Fot. UM Ełk
Jedna z pięciu stacji pomiarowych powietrza w województwie warmińsko – mazurskim znajduje się w Ełku. Dzięki urządzeniu możliwe jest bieżące rejestrowanie stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza oraz badanie jego jakości w naszym mieście oraz województwie.

Stacja od 2017 rejestruje w systemie ciągłym stężenie: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 oraz warunki meteorologiczne.

W zakresie mierzonych parametrów jakość powietrza w 2017r. w Ełku mieściła się w dopuszczalnych normach. Monitoring powietrza nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wyniki pomiarów są publikowane na bieżąco stronie http://powietrze.wios.olsztyn.pl
ie (UM Ełk)

Reklama