infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 18 września 2019 roku, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Nowe kierunki kształcenia na UWM w Ełku

Opublikowano dnia 2019-05-17
Od 6 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim Filii w Ełku będzie prowadzony nabór na nowe kierunki. Oferta edukacyjna rozszerzona została o pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz administrację II stopnia. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Są to studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 10 semestrów. Nabór na kierunek będzie prowadzony od 6 czerwca do 8 lipca.

Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej oraz przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:
• placówkach wychowania przedszkolnego;
• klasach I-III szkoły podstawowej;
• świetlicy szkolnej.

Administracja
Są to studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 4 semestry. Nabór na kierunek będzie prowadzony od 6 czerwca do 8 lipca.

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji.

Absolwent jest przygotowany do:
• podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
• podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce;
• pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
• podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
• podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
• podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.
ie (UM Ełk)

Reklama