infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 26 września 2023 roku, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Budżet Ełku na 2020 rok uchwalony

Opublikowano dnia 2019-12-19
Rada Miasta Ełku w dniu 18 grudnia uchwaliła budżet na 2020 r., który jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a koniecznymi oszczędnościami. W przyszłym roku wydatki osiągną 350 mln zł, a dzięki aktywnej współpracy radnych i prezydenta zmniejszy się deficyt.

Fot. UM Ełk
Budżet na rok 2020 zakłada dochody na poziomie 319 mln zł, a wydatki 350 mln zł. Deficyt zmniejszył się do poziomu 31,1 mln zł, zaś wartość emitowanych obligacji wyniesie 29,9 mln zł. Rezerwa ogólna jest na poziomie 500 tys. zł.

Propozycje zmian zaproponowane przez prezydenta i radnych w wielu przypadkach były zbieżne i najpierw zyskały opinię Komisji Budżetu, a następnie na wniosek Prezydenta Miasta, Rady Miasta Ełku.

Prace nad budżetem na rok 2020 były bardzo intensywne. Oszczędności poszukiwał i prezydent Ełku i radni. Prezydent Tomasz Andrukiewicz zaznaczył, że tegoroczny budżet to budżet odpowiedzialności i rozwoju. Celem prac było zmniejszenie deficytu i kredytowania miasta oraz zapewnienie prawidłowej realizacji wielu zadań.

W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 22 radnych (jedna osoba nieobecna). Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, 5 z nich było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Budżet kompromisu, oszczędności, ale i rozwoju

Prezydent Ełku zaznaczył, że przyjęty budżet jest budżetem oszczędności, cięć i konieczności, ale również zawarte są w nim elementy związane z rozwojem miasta, inwestycjami i bieżącym funkcjonowaniem miasta. Przedłożony Radzie Miasta pierwotny projekt budżetu już zawierał oszczędności, jednak w toku prac komisji, składane były wnioski zawierające uwagi i propozycje zmniejszenia deficytu. Prezydent podkreślił, że odpowiedzialność za budżet jest wspólna. Przy analizie dochodów i wydatków najważniejszym zadaniem było znalezienie tych obszarów, w których można dokonać oszczędności, a tym samym zmniejszyć deficyt i kredytowanie.

Podczas prac nad budżetem miasta Ełku na rok 2020 do Komisji Budżetu zostało złożonych 19 rozbudowanych wniosków.

- Cieszę się, że wspólnie osiągnęliśmy consensus w ramach prac komisyjnych, szczególnie Komisji Budżetu. Dodam, że wszystkie przyjęte poprawki zostały dokładnie przeanalizowane. Nie będą one miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie miasta i pozwolą na godną realizację zadań. Z mojej strony starałem się uczynić wszystko tak, aby techniczny sposób przygotowania wszystkich zmian na dzisiejszą sesję odbył się w taki sposób, aby Państwo Radni mieli dokładny obraz tego, co będziemy robili. Dodam, że w ramach prowadzonych działań część oszczędności zostanie również przekazana na dopełnienie wydatków: zapewnienie mieszkańcom Ełku opłat w domach pomocy społecznej, odprawy nauczycieli oraz na opłatę związaną z wodami opadowymi – powiedział Tomasz Andrukiewicz.

Wśród zaplanowanych inwestycji (w tym także tych dofinansowanych ze środków unijnych) będą m.in.:

 • rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – zakup 5 autobusów hybrydowych (3 z dostawą w 2020 r. i 2 z dostawą w 2021 r.);
 • budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki;
 • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Ełku;
 • rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna oraz budowa przedszkola i żłóbka w tym obszarze;
 • termomodernizacja 6 budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli;
 • budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym,
 • modernizacji budynków mieszkalnych,
 • kontynuacja rozbudowy Ełckiego Centrum Kultury;
 • rozpoczęcie rewitalizacji terenu wokół jeziorka na os. Północ II – etap I;
 • projekt modernizacji ul. Sikorskiego;
 • budowa miejsc parkingowych na ul. Szafera;
 • rewitalizacja i odnowa dawnej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16.

Oszczędności budżetowe dotyczą m.in. wydatków na wydarzenia realizowane przez miejskie jednostki, co nie oznacza, że w istotny sposób zmniejszy się ilość wydarzeń. Dyrektorzy jednostek, które realizują imprezy, będą starali się tak modyfikować oferty, by nie straciły na atrakcyjności, będą także nadal poszukiwali innych źródeł finansowania np. sponsorów.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz zadeklarował, że w ciągu roku będzie chciał na bieżąco konsultować się z radnymi w zakresie zarówno inwestycji, których realizacja wymaga najpierw rozstrzygnięcia przetargu, ale także w zakresie wydatków bieżących. Zauważył, że w przyszłym roku istnieje szansa na wzrost oszczędności i dochodów na skutek prowadzonej działalności związanej m.in. z gospodarką nieruchomościami.

Na zakończenie prezydent Ełku podziękował za mozolną pracę nad budżetem Skarbnikowi, Przewodniczący Rady Miasta, Przewodniczącemu Komisji Budżetu, szefom klubów oraz wszystkim Radnym.

Przewodniczący Rady Miasta Włodzimierz Szelążek, podziękował radnym za zaangażowanie, owocną pracę i merytoryczne dyskusje. Podziękował także Prezydentowi Ełku i podkreślił jego aktywne uczestnictwo w posiedzeniach komisji oraz zgodność z radnymi w wielu omawianych przypadkach.
ie (UM Ełk)

Reklama