infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Niedziela, 24 września 2023 roku, imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Ełk sprzyja elektromobilności

Opublikowano dnia 2020-02-19
Prezydent Ełku i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych podpisali list intencyjny, w sprawie wspólnych działań zmierzających do rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. List podpisano podczas szkolenia „Elektromobilność w praktyce”, które odbyło się dzisiaj w Parku Naukowo–Technologicznym w Ełku.

Fot. UM Ełk
„Elektromobilność w praktyce” to szkolenie certyfikowane, które odbyło się 19 lutego w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Podczas szkolenia prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał list intencyjny z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, które reprezentował Prezes Zarządu Maciej Mazur. Celem podpisania listu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce poprzez prowadzenie dialogu pomiędzy administracją lokalną a reprezentacją branży.

Współpraca opierać się będzie m.in. na upowszechnianiu wiedzy związanej z rozwojem sektora elektromobilności i paliw alternatywnych, inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji branżowych, a także wymianie posiadanej wiedzy czy inicjowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów naukowych i badawczych.

W trakcie szkolenia eksperci PSPA zaprezentowali efektywne sposoby wdrażania ustawowych zapisów w ramach dostępnych na rynku rozwiązań. Ponadto prelegenci omówili aspekty praktyczne, z którymi stykają się podmioty funkcjonujące na rynku.

Szkolenie obejmowało również omówienie najważniejszych kwestii związanych z elektromobilnością, od zagadnień rynkowych, poprzez strategie rozwoju infrastruktury ładowania, specyfikę pojazdów elektrycznych, aż po praktyczne wdrożenie elektromobilności w gminie i przedsiębiorstwie. Na koniec odbyła się prezentacja pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania.

Rozwój rynku paliw alternatywnych ma duże znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, stanowiąc realną szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki zarówno na poziomie centralnym, jak również lokalnym.

Miasto Ełk aktywnie wspiera rozwój sektora elektromobilności, realizując liczne projekty mające na celu m.in. rozwój taboru niskoemisyjnego w obszarze transportu zbiorowego oraz rozwijając infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest organizacją branżową, promującą niskoemisyjne i efektywne ekonomicznie technologie energetyczne w transporcie oraz działa na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego oraz rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Stowarzyszenie jest inicjatorem projektu skierowanego do liderów elektromobilności w Polsce.
ie (UM Ełk)

Reklama