infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Niedziela, 24 września 2023 roku, imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Aneta Werla ponownie dyrektorem ECK

Opublikowano dnia 2020-02-24
Aneta Werla ponownie została wybrana na stanowisko dyrektora Ełckiego Centrum Kultury. Kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryteria, a przedstawiona przez nią koncepcja dalszego rozwoju ECK zyskała uznanie Komisji Konkursowej.

Fot. UM Ełk
W naborze na stanowisko dyrektora ECK wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów stwierdzono, iż aplikacja spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 28.01.2020 r.

Podstawowym narzędziem rekrutacyjnym była rozmowa kwalifikacyjna, która została przeprowadzona w oparciu o przedstawiony plan funkcjonowania i rozwoju Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.

Koncepcja przedstawiona przez Panią Anetę Werla zyskała uznanie Komisji Kwalifikacyjnej. Pani Werla zaproponowała ponad 20 przedsięwzięć, które chciałaby wykreować jako rozpoznawalne, cykliczne wydarzenia artystyczne i rozrywkowe. Zaprezentowała szeroki zakres działań, skierowanych do licznych grup odbiorców, integrujący różne środowiska. Wykazała się również bardzo dobrą wiedzą z zakresu regulacji prawnych, warunkujących funkcjonowanie instytucji kultury. Istotnym elementem rozmowy kwalifikacyjnej były kwestie finansowe jednostki oraz propozycje pozyskania i wykorzystania środków ze źródeł zewnętrznych.

Kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników. Zna bardzo dobrze język rosyjski, niemiecki oraz na poziomie dobrym język angielski. Od 2004 roku zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury, pełniąc nadzór merytoryczny nad instytucjami kultury na terenie Ełku. Od 2013 roku pełniła obowiązki dyrektora ECK. Natomiast po rozstrzygnięciu konkursu w styczniu 2015 roku objęła stanowisko dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku. Wielokrotnie była współrealizatorką wydarzeń masowych i artystycznych oraz konferencji i kampanii promocyjnych Miasta Ełku.

Wykształcenie, kwalifikacje, predyspozycje osobowościowe oraz dotychczasowe bogate doświadczenie zawodowe Pani Anety Werla dają gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.
ie (UM Ełk)

Reklama