infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 26 września 2023 roku, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Jest projekt budżetu Miasta Ełku na rok 2021

Opublikowano dnia 2020-11-18
Planowane są dochody w wysokości 329,3 mln zł, a wydatki w kwocie 358,2 mln zł. Na pokrycie deficytu budżetowego planowana jest emisja obligacji na prawie 29 mln zł. Przez najbliższe tygodnie radni będą analizowali projekt dokumentu oraz wnosili swoje uwagi i opinie. Przyjęcie budżetu zaplanowano do końca grudnia.

Fot. UM Ełk
I. Dochody ogółem: 329,3 mln zł
 • dochody bieżące: 305,4 mln zł
 • dochody majątkowe: 23,9 mln zł

Wśród dochodów zaplanowano m.in.:
 • wpływy z podatków – 95,9 mln zł;
 • subwencja oświatowa z budżetu państwa – 48,4 mln zł;
 • dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci (500 plus) – 66,6 mln zł.


II. Wydatki ogółem: 358,2 mln zł:
 • wydatki bieżące: 311,8 mln zł;
 • wydatki majątkowo-inwestycyjne: 46,4 mln zł.

Wśród wydatków zaplanowano m.in.:
 • oświata i wychowanie (szkoły, przedszkola, żłobki oraz inwestycje oświatowe) – 122,7 mln zł;
 • rodzina (m.in.: świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze) – 95,3 mln zł;
 • gospodarka komunalna (gospodarka ściekowa, ochrona wód, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie miasta) – 29,8 mln zł;
 • transport publiczny (m.in. transport zbiorowy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, inwestycje) – 28,6 mln zł;
 • pomoc społeczna (m.in. domy i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, przeciwdziałanie przemocy, usługi opiekuńcze, dożywianie) – 18,9 mln zł;
 • kultura fizyczna i sport (instytucje kultury fizycznej, nagrody i stypendia sportowe) – 12,9 mln zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. instytucje kultury, stypendia) – 11,7 mln zł;
 • ochrona zdrowia (m.in. polityka zdrowotna, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 1,5 mln zł.


Wydatki na inwestycje w przyszłym roku wyniosą 46 mln zł
Wśród zaplanowanych inwestycji będą m.in.:
 • rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna (blok szkolny na 500 osób, przedszkole na 150 osób, żłobek na 100 osób);
 • termomodernizacja budynków publicznych ełckich szkół i przedszkoli;
 • rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych i tablic przystankowych);
 • przebudowa zabytkowego budynku Sali sportowej na ul. Armii Krajowej i nadanie jej funkcji społecznych;
 • budowa ulicy Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej;
 • zagospodarowanie terenu wokół jeziorka na os. Północ II;
 • budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym;
 • budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy DK 16/65 do granic miasta);
 • zagospodarowanie parku dla mieszkańców na os. Konieczki;
 • budowa ścieżki rowerowej na os. Jeziorna na odcinku wzdłuż ul. Kolbego, ul. Baranki do granic miasta Ełku - 1,77 km;
 • budowa ulic: św. Wojciecha, św. Rafała Kalinowskiego;
 • Smart Parking, tzn. wprowadzenie takich rozwiązań w zarządzaniu istniejącymi miejscami parkingowymi (np. przy szkołach i instytucjach publicznych), które pozwolą na utworzenie stref „krótkiego postoju”, a tym samym zwiększą przepływ ruchu pojazdów poprzez ograniczenie czasu ich postoju.

ie (UM Ełk)

Reklama