infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 26 września 2023 roku, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Budżet Ełku na 2021 rok przyjęty

Opublikowano dnia 2020-12-16
Rada Miasta przyjęła budżet na 2021 r. zgodnie z autopoprawkami złożonymi przez prezydenta Ełku. Za głosowało 16 radnych, 5 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Fot. UM Ełk
Przedłożony projekt budżetu miasta na rak 2021 powinien odzwierciedlać z jednej strony potrzeby i oczekiwania mieszkańców, całego samorządu, ale także powinien być opracowany w oparciu o realne możliwości (...) I dzisiaj mogę powiedzieć, że tak jak w ubiegłym roku mówiliśmy o budżecie oszczędności, konieczności, cięć – na pewno jest to budżet ubogi. Ale też była mowa, że jest to budżet szary i trudny. Ja jestem przekonany, że będzie to też budżet nadziei, ponieważ będą realizowane zadania, może w zmniejszonym zakresie. Będzie to jednak cały czas budżet naszego miasta – mówił podczas dzisiejszej sesji prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Rada Miasta Eku przyjęła dzisiaj budżet na rok 2021 r. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 5 z nich było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła dyskusja, a także przekazanej opinii przez RIO.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej dla miasta Ełku oraz wyraził nadzieję na współpracę przy jego realizacji.

W przyjętym przez radnych budżecie miasta Ełku na rok 2021 r.

Dochody ogółem wyniosą: 331,8 mln zł
• dochody bieżące: 304,7 mln zł
• dochody majątkowe: ponad 27 mln zł

Wydatki ogółem wyniosą: 360,6 mln zł:
• wydatki bieżące: ponad 311 mln zł;
• wydatki majątkowo-inwestycyjne: 49,5 mln zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości 28,8 mln zł będą przychody pochodzące:
• z emisji obligacji komunalnych – 17,8 mln zł
• z wolnych środków z lat ubiegłych – 11 mln zł

W autopoprawce złożonej przez prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza do projektu budżetu:
  • emisja obligacji na finansowanie deficytu została zmniejszona o 5 mln zł.
  • deficyt budżetowy zmniejszył się z kolei o ponad 701,8 tys. zł.
  • wolne środki wzrosły do 4,9 mln zł.

Wśród pozostałych autopoprawek znalazły się m.in.:
  • przesunięcie budowy hali lodowiskowej na 2022 rok (brak dofinansowania z RFIL)
  • pomimo braku dofinansowania z RFIL, nadal realizowana będzie inwestycja budowy Żłobka nr 2 w Ełku (w ramach rozbudowy SP nr 5). Na ten cel miasto pozyskało 1 mln zł dofinansowania z rządowego programu Maluch+ 2021.

ie (UM Ełk)

Reklama