infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 26 września 2023 roku, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Ełku rozstrzygnięty

Opublikowano dnia 2020-12-22
Rozstrzygnięto „Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. w tegorocznej edycji nagrodzono 7 prac.

Fot. UM Ełk
Konkurs organizowany był już po raz trzynasty. Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć, a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych naszemu miastu.

W 2020 roku na konkurs wpłynęło 18 prac: 8 prac magisterskich, 4 prace inżynierskie, 6 prac licencjackich. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale jak zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura, gospodarka przestrzenna i turystyczna, zarządzenie i marketing, historia miasta, wiedza o rodzinie.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituła konkursowa. Kapituła rekomendowała prace o wysokiej wartości merytorycznej, oryginalne, których autorzy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w tematykę pracy a także samodzielnością i kreatywnością.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły konkursowej, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 6 nagród i 1 wyróżnienie.

LAUREACI KONKURSU 2020:
Prace inżynierskie:
Weronika Rogowska – nagroda za pracę „Mikroplastik w osadach dennych jako zanieczyszczenie środowiska wodnego” (Politechnika Białostocka)

Marta Hyzopska – nagroda za pracę ”Projekt budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych” (Politechnika Białostocka)

Prace licencjackie:
Jarosław Kamiński – nagroda za pracę „Współdziałanie administracji samorządowej z terenowymi organami administracji wojskowej na przykładzie Urzędu Miasta Ełku” (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

Wiktoria Wojtulewicz – wyróżnienie za pracę „Losy osób bezdomnych na przykładzie Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

Prace magisterskie:
Natalia Niedzielewska – nagroda za pracę „Marketing terytorialny oraz budowa wizerunku na przykładzie miasta Ełku” (Uniwersytet Gdański)

Aleksandra Brzezińska – Kowalewska nagroda za pracę „Adaptacja Zamku Krzyżackiego w Ełku”

Beata Wesołowska – nagroda za pracę „Współczesne ojcostwo a praca zawodowa mężczyzn w świetle badań jakościowych mieszkańców Ełku” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ie (UM Ełk)

Reklama