infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 31 maja 2023 roku, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Będą zwolnienia z „kapslowego” dla branży gastronomicznej

Opublikowano dnia 2021-02-05
Prezydent Ełku przedstawi radnym projekt uchwały w dwóch wariantach, które zostaną poddane dyskusji na najbliższej sesji. Projekt dotyczy całościowego lub częściowego zwolnienia za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu.

Fot. UM Ełk
Przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej w związku z ograniczeniem działalności ponoszą straty. Według najnowszych danych statystycznych sprzedaż napojów alkoholowych spadła o 44% (nie dotyczy detalu). W związku z tym i na mocy nowych upoważnień ustawowych (z 26 stycznia), prezydent Tomasz Andrukiewicz przedłoży Radzie Miasta Ełku projekt uchwały (dwa warianty) zwalniający branżę gastronomiczną z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy z tej branży ponoszą straty w związku z decyzją rządu o zamknięciu restauracji i pubów. Ubytek w budżecie z tego tytułu zostanie pokryty z nadwyżki pochodzącej z tych wpłat w roku ubiegłym, w związku z niewykonaniem wszystkich wydatków w tym zakresie.

- Pomimo dużych ubytków w budżecie miasta Ełku, w tym trudnym czasie po raz kolejny udzielamy - na tyle, ile możemy - pomocy branży gastronomicznej dotkniętej kryzysem. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale w ramach nowych możliwości prawnych możemy wesprzeć tę najbardziej dotknięta grupę. Mam nadzieję, że kiedy wszystko ponownie ruszy, przedsiębiorcy zaczną zarabiać i powoli wychodzić z kryzysu - powiedział prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Środki z wpływów z zezwoleń przeznaczane są na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy. Finansowane z tego programu są min: zatrudnienie psychologów i psychiatrów dziecięcych, kluby sportowe, granty i działania profilaktyczne.

- Liczę, że rząd RP wesprze branżę gastronomiczną, a także turystyczną i hotelarską. Nie jesteśmy góralami, mieszkamy na Mazurach i liczymy na to, że ktoś zauważy również nasze problemy i potrzeby – dodał prezydent Ełku.

Podjęcie uchwały zwalniającej z opłaty w określonej części lub całości będzie próbą normalizacji zaistniałej sytuacji, wsparciem samorządu miasta w trudnym czasie, a jednocześnie odpowiedzią na prośby branży gastronomicznej w Ełku. Rada Miasta Ełku może wprowadzić tego typu ulgi na mocy znowelizowanej ustawy z 26 stycznia b.r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
UM Ełk

Reklama