infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Sobota, 10 czerwca 2023 roku, imieniny: Bogumiła, Diany, Małgorzaty

Budżet Ełku na 2022 rok przyjęty

Opublikowano dnia 2021-12-16
Ełccy radni przyjęli budżet miasta na rok 2022 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez prezydenta Ełku. W budżecie znalazły się wszystkie inwestycje zaproponowane w projekcie.

Fot. UM Ełk
Projekt budżetu miasta na 2022 rok prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przygotował wraz ze współpracownikami i przedłożył go Radzie Miasta Ełku w połowie listopada. Na sesji 15 grudnia radni przyjęli budżet na przyszły rok. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, 2 z nich było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła dyskusja, będąca wyrazem troski o przyszłość miasta i bieżącą realizację zadań.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej dla miasta Ełku oraz wyraził nadzieję na współpracę przy jego realizacji.

Chciałbym podziękować Paniom i Panom radnym za wszystkie dyskusje i wnioski, które zostały złożone i nad którymi rozmawialiśmy. Dzięki temu mogliśmy przygotować budżet uwzględniający potrzeby mieszkańców Ełku oraz inwestycje zgłaszane przez poszczególne kluby radnych. Deklaruję, że dołożymy należytej staranności składając wnioski o dofinansowanie zewnętrzne wszystkich inwestycji, tak, jak robimy to od lat. Pracuje nad tym zespół ludzi, który posiada wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Zapraszam również do tego, by w ciągu roku dyskutować na temat budżetu naszego miasta – powiedział podczas sesji prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

W przyjętym przez radnych budżecie miasta Ełku na rok 2022 uwzględniono:

Dochody ogółem: 289,1 mln zł
• dochody bieżące: 265,7 mln zł
• dochody majątkowe (w tym z UE): 23,2 mln zł

Wydatki ogółem: 319,1 mln zł
• wydatki bieżące: 285,7 mln zł
• wydatki majątkowo-inwestycyjne: 33,4 mln zł

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2022 rok są m.in.:
 • termomodernizacja SP 4, SP 7, przedszkola „Ekoludki”;
 • budowa parku montessoriańskiego przy Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” (przy Szkole Podstawowej nr 9);
 • budowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej;
 • przebudowa zabytkowego budynku hali sportowej przy ul. Armii Krajowej;
 • budowa ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej (II etap);
 • budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (IV etap);
 • przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego;
 • przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP;
 • budowa oraz przebudowa dróg: Pileckiego, Fieldorfa Nila, Grunwaldzkiej, Jagiełły;
 • budowa placów zabaw przy ul. Gdańskiej oraz na os. Północ;
 • zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego na os. Konieczki;
 • zielona rewitalizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 35-39;
 • rewitalizacja ełckich podwórek (etap II);

W budżecie zaplanowano także środki finansowe na przygotowanie projektów dokumentacji technicznej dotyczące m.in.
 • budowy „zielonego parkingu” przy ul. 11 Listopada;
 • uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
 • przebudowy ulic: 3 Maja, Małeckich i Słowackiego z przebudową kanalizacji deszczowej;
 • przebudowy obiektu mostowego przy ul. Zamkowej;
 • budowy zaplecza szkolno-sportowego (plac zabaw i siłownia) przy Szkole Podstawowej nr 1;
 • remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 2.


Realizując inwestycje mamy na myśli poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu użytkowania dróg, chodników czy pozostałej infrastruktury. Jest teraz szansa na pozyskanie środków finansowych w ramach ogłaszanych konkursów, w których możemy otrzymać dofinansowanie na poziomie nawet 80-95 %. Za dwa, trzy lata takich warunków może już nie być. Dlatego chcemy spróbować teraz, kiedy oferowane są preferencyjne warunki dofinansowań. W przypadku, w którym nie uda nam się pozyskać pieniędzy lub kwoty przetargowe będą dużo większe, wówczas przeniesiemy realizację konkretnych inwestycji na późniejszy termin – powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku.
UM Ełk

Reklama