infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Sobota, 2 lipca 2022 roku, imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Prezydent Ełku otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Opublikowano dnia 2022-06-22
Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji pozytywnie oceniła działalność prezydenta oraz gospodarkę finansową Ełku w roku 2021. Prezydent Tomasz Andrukiewicz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi miasta. W trakcie sesji ślubowanie złożyła także nowa radna.

Fot. UM Ełk
Podczas dzisiejszej sesji (22 czerwca) ełccy radni debatowali nad złożonym przez prezydenta Ełku Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za rok 2021. Dokument ten obejmuje kompleksowe podsumowanie działań realizowanych w Ełku.

Po debacie nad raportem Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi wotum zaufania. Radni pozytywnie ocenili pracę prezydenta w omawianym w raporcie okresie. Wotum zaufania stanowi ustawowe uzupełnienie dotychczas corocznie dokonywanej oceny prezydenta przez radę miasta, w zakresie wykonania przez niego budżetu gminy, tj. procedury absolutoryjnej.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz podczas dzisiejszej sesji otrzymał również od Rady Miasta Ełku absolutorium, co oznacza, że radni miasta pozytywnie ocenili prowadzoną przez prezydenta politykę finansową miasta Ełku.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium była poprzedzone przedstawieniem pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania finansowego miasta Ełku oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Prezydent podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, tj. pozytywną ocenę działalności oraz współpracownikom i szefom instytucji miejskich za realizowane działania.

W trakcie dzisiejszej sesji, ślubowanie złożyła nowa radna Rady Miasta Ełku Pani Magdalena Nina Łaszcz, radna z Klubu Radnych „Dobro Wspólne”.
UM Ełk

Reklama