infoserwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 roku, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Prezydent Ełku z absolutorium i wotum zaufania

2023-06-29
Ełccy radni pozytywnie ocenili pracę prezydenta w minionym roku. Tomasz Andrukiewicz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za prawidłowe zarządzanie i gospodarowanie finansami miasta w roku 2022.

Fot. UM Ełk
Podczas sesji Rady Miasta Ełku (28 czerwca) prezydent Tomasz Andrukiewicz zaprezentował Raport o stanie Gminy Miasta Ełku za rok 2022. Dokument stanowi podsumowanie działań realizowanych na przestrzeni minionego roku we wszystkich najważniejszych obszarach, m.in.: finansów miasta, działalności inwestycyjnej, bezpieczeństwa, edukacji czy ochrony środowiska.

Po przedstawieniu raportu prezydent Ełku podziękował za aktywność i zaangażowanie radnym, pracownikom urzędu, miejskich jednostek, spółek, a także przedstawicielom instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów gospodarczych.

Następnie odbyła się debata nad dokumentem, w której wzięli udział radni, a także trzech mieszkańców miasta. Po zakończeniu debaty nad raportem podjęto uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Radni podjęli uchwałę po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także opinią Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku (również pozytywną).

Najważniejszym momentem sesji było podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku. Radni pozytywnie ocenili działalność prezydenta Tomasza Andrukiewicza oraz prowadzoną politykę finansową udzielając absolutorium za rok 2022.

Podjęcie tej uchwały było poprzedzone przedstawieniem pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, dziękuję za udzielone absolutorium z wykonania budżetu, dziękuję wszystkim służbom finansowym z Panem Skarbnikiem na czele, współpracownikom i Radzie Miasta za skuteczną realizację budżetu - powiedział po głosowaniu prezydent Tomasz Andrukiewicz.
UM Ełk