infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Czwartek, 20 czerwca 2024 roku, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Rozbudowa sieci gazu ziemnego w Ełku

2017-03-07
Prezydent Miasta Ełku spotkał się z dyrektorem olsztyńskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, aby omówić możliwości rozwoju sieci gazu ziemnego na terenie Ełku. Uzgodniono, że inwestycjami w infrastrukturę sieci gazu ziemnego zostaną objęte kolejne obszary miasta.

Od 1 stycznia 2017 r. obszar działania Zakładu Gazowniczego w Olsztynie obejmuje swym zasięgiem cały teren województwa warmińsko-mazurskiego (wcześniej Ełk obsługiwał oddział w Białymstoku). W związku z tym odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza z nowym Dyrektorem Oddziału Gazowniczego w Olsztynie Polskiej Spółki Gazownictwa Edwardem Gollentem.

Miasto Ełk od lat inwestuje w poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji do atmosfery. Podczas spotkania zostały poruszone istotne kwestie dotyczące dalszych działań samorządu mających na celu podnoszenie jakości powietrza w Ełku, poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, eliminację pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych oraz dużego zainteresowania mieszkańców zastosowaniem gazu ziemnego (obecnie najbardziej przyjaznego dla środowiska) jako paliwa alternatywnego dla węgla oraz oleju opałowego.

W skład gazu ziemnego wchodzą prawie wyłącznie metan i obojętny azot, nie występuje w nim siarka oraz metale ciężkie np. kobalt, ołów, rtęć. Dzięki temu w procesie spalania nie tworzą się pyły, dwutlenek siarki i nie powstają stałe odpady spalania, jak popiół, żużel czy sadze.

Przed kilkoma miesiącami Prezydent Ełku złożył wniosek do Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z prośbą o rozpoczęcie nowych inwestycji dotyczących położenia sieci gazowej i podłączenia do niej. W celu ogrzania takich osiedli jak: Pod Lasem, Wczasowa, obszar SSSE podstrefy Ełk, a także osiedla Zatorze i Grunwaldzkiego.

W najbliższym czasie PSG ogłosi przetarg, w ramach którego wyłoni wykonawcę projektu rozbudowy sieci gazowniczej. W następnej kolejności rozpocznie się budowa sieci i podłączenie budynków mieszkalnych i produkcyjnych.

Dyrektor Edward Gollent pozytywnie odniósł się do starań podejmowanych przez ełcki samorząd w celu sukcesywnego zmniejszenia emisji m.in. dwutlenku węgla powodującego groźny dla klimatu Ziemi tzw. "efekt cieplarniany". Stwierdził także, że rozbudowa istniejącej sieci gazu ziemnego, na obszarach wskazanych przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza jest jak najbardziej możliwa do zrealizowania.

Podczas spotkania uzgodniono, że następnymi inwestycjami w infrastrukturę sieci gazu ziemnego zostaną objęte kolejne, dotąd nieprzyłączone do Polskiej Spółki Gazownictwa, obszary Miasta Ełku. Będą to m.in. Osiedle pod Lasem, Osiedle Zatorze, Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle Szyba a także firmy mieszczące się w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w podstrefie Ełk oraz na przyszłych terenach inwestycyjnych.
ie (UM Ełk)

Reklama