infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 16 lipca 2024 roku, imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Absolutorium dla Prezydenta Ełku

2019-06-27
Rada Miasta podczas sesji w dniu 26 czerwca pozytywnie oceniła gospodarkę finansową Ełku za rok 2018. Prezydent Tomasz Andrukiewicz już po raz 13 otrzymał absolutorium za prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi miasta.

Fot. UM Ełk
Absolutorium to jedna z najważniejszych uchwał podejmowanych w ciągu całego roku. W ten sposób radni kontrolują poprawność wydatkowania środków budżetowych w odniesieniu m.in. do planu budżetowego jak i obowiązujących przepisów.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ełku za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Następnie przedstawiona została opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania finansowego Miasta Ełku. Zarówno RIO jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i rekomendowały udzielenie absolutorium prezydentowi.

Po zapoznaniu się z tymi opiniami Rada Miasta podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi. Potwierdza to dobrą kondycję finansową Ełku i właściwe zarządzanie środkami miasta. Uchwałę o udzieleniu absolutorium Rada podjęła zdecydowaną większością głosów.

Nowością w tym roku wynikającą ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym była debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2018 r. przedłożonym przez prezydenta, a także głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania (ta uchwała nie została podjęta: 11 głosów za oraz 11 przeciw).

Prezydent Ełku podziękował przewodniczącemu Rady Miasta oraz Radzie Miasta za dyskusję, a przede wszystkim za udzielenie absolutorium, które potwierdza prawidłowość gospodarki finansami miasta i mieniem miasta w obrębie budżetu.

- Cieszę się z merytorycznej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Rady Miasta, a nad zaufaniem w ramach wotum zaufania postaramy się popracować. To wymaga woli obydwu stron – powiedział prezydent Tomasz Andrukiewicz.

Od początku swojej prezydentury, a więc od grudnia 2006 r., Tomasz Andrukiewicz 13 razy uzyskiwał absolutorium Rady Miasta, w tym 12 razy za realizację gospodarki finansowej za którą bezpośrednio odpowiadał.
UM Ełk

Reklama


do góry