infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Czwartek, 20 czerwca 2024 roku, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Dotacje na remonty ełckich zabytków w roku 2020

2020-05-06
Prezydent Ełku podpisał umowy na dofinansowanie remontów ełckich zabytków w 2020 r. Dzięki środkom z budżetu miasta w trzech kolejnych obiektach zostaną przeprowadzone prace remontowe i renowacyjne.

Fot. UM Ełk
Dotacje z budżetu miasta udzielane są na obiekty wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, będące w złym stanie technicznym, posiadające dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych.

Prezydent Ełku po zapoznaniu się z rekomendacją komisji oceniającej złożone wnioski podjął decyzję o dofinansowaniu renowacji 3 kolejnych projektów. Dotacje zatwierdziła Rada Miasta Ełku, podejmując na ostatniej sesji stosowną uchwałę. Koszt wszystkich przyznanych dotacji to 150 tys. zł.

Dotacje otrzymają:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 30 w Ełku
Remont elewacji (docieplenie, wykonanie tynków, malowanie, naprawa rynien i rur spustowych, renowacja cokołu, nadproży okiennych, stolarki okiennej i drzwiowej).

2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 23 w Ełku
Remont dachu (wymiana łat i dachówki, zabezpieczenie drewnianej konstrukcji impregnatem), montaż ław kominiarskich, wymiana podbitki dachowej, wymiana rynien i rur spustowych, udrożnienie przewodów kominowych, renowacja stolarki okiennej oraz drzwi do klatki schodowej, renowacja barier balkonowych, docieplenie ścian szczytowych, wymiana okien klatki schodowej, renowacja gzymsów oraz tynków zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie klap do studzienek piwnicznych.

3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 14 w Ełku
Remont elewacji frontowej od ulicy (czyszczenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków), remont elewacji ścian szczytowych oraz od podwórka (docieplenie), remont bramy-tunelu (docieplenie na stropie, wyrównanie powierzchni ścian oraz wykonanie tynku mozaikowego).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
ie (UM Ełk)

Reklama