infoserwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Niedziela, 3 marca 2024 roku, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Projekt budżetu miasta Ełku na 2024r.

2023-11-15
Prezydent Ełku przygotował projekt budżetu miasta na przyszły rok i dziś złożył go Radzie Miasta. Teraz nad dokumentem będą pracowali radni w poszczególnych komisjach, a ostatecznie budżet uchwali cała Rada.

Fot. UM Ełk
Każdego roku do połowy listopada prezydent Ełku przedkłada projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a także Radzie Miasta Ełku, aby ta po etapie prac nad dokumentem, mogła uchwalić budżet. Wnioski złożone przez kluby radnych w trakcie projektowania budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu. Część wniosków i przedsięwzięć włączona zostanie do realizacji po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych w trakcie roku.

W przyszłym roku w budżecie miasta Ełku dochody planowane są w wysokości 363 mln zł, a wydatki na poziomie 442,8 mln zł. Projekt budżetu zakłada przede wszystkim utrzymanie zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie. Ponadto zaplanowano kwotę 1 mln zł na budżet obywatelski. Projekt budżetu zakłada również pozostawienie stawek podatków bez zmian i przejęcie finansowania żłobka nr 2 w całości przez miasto (w roku 2023 do miesiąca czerwca koszty zatrudnienia i funkcjonowania pokrywane były z dotacji z Unii Europejskiej).

Na ostateczny kształt budżetu wpływ miała inflacja oraz ustanowione regulacje płacy minimalnej. Daje to znaczny wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miasta.

W trakcie roku 2024 możliwe będą poważne korekty budżetu, po dokonaniu zapowiadanych przez nową większość parlamentarną działań na rzecz wzmocnienia finansowego samorządów (w tym zwiększenie udziału w podatku PIT) oraz uruchomienia funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Największe wydatki zaplanowane są na oświatę i wychowanie – 141,9 mln zł, drogi i transport publiczny – 98,3 mln zł, rodzinę – 34,3 mln zł, gospodarkę komunalną, w tym ochronę środowiska i klimatu – 33,1 mln zł, pomoc społeczną – 29,3 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – 16,7 mln zł oraz kulturę (wraz z ochroną zabytków) – 21,9 mln zł i sport – 15,1 mln zł.

Wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowano w wysokości 100,9 mln zł uwzględniając możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 96,6 mln zł.

Inwestycje zaplanowane na 2024 r. to m.in.:
 • przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku,
 • budowa tzw. małej obwodnicy - ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami w pobliżu cmentarza,
 • zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą,
 • przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP,
 • modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Ełk,
 • budowa ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila na os. Konieczki,
 • przebudowa ul. 3 Maja i ul. Małeckich w ścisłym centrum,
 • kontynuacja budowy budynku komunalnego przy ul. Kolejowej z 36 mieszkaniami,
 • budowa „zielonych” przystanków,
 • rozbudowa sieci dróg rowerowych w mieście Ełku,
 • przebudowa ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego na os. Jeziorna,
 • rozpoczęcie budowy drogi rowerowej wzdłuż rzeki Ełk,
 • budowa aktywnego/bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1,
 • budowa placu zabaw przy SP9,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na m.in. energooszczędne LED-owe,
 • utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 oraz przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13,
 • budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej,
 • zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego,
 • rekultywacja jez. Ełckiego, ochrona wód - część I,
 • zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10,
 • remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
 • renowacja, przebudowa i adaptacja budynków z częścią gospodarczą na terenie EKW,
 • renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21.

Biorąc pod uwagę możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych/projektów dotyczących m.in.:
 • renowacji i wzmocnienia obiektu mostowego przy ul. Zamkowej,
 • budowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej,
 • przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu,
 • przebudowy ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. 11 Listopada,
 • budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej,
 • budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek,
 • przebudowy mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk,
 • przebudowy starej plaży przy ul. Parkowej w Ełku,
 • adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych SP5,
 • budowy hali sportowej i zagospodarowania terenu przy SP1,
 • modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Światełko",
 • dostosowania budynków do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami w MP "Słoneczna Ósemka", MP „Niezapominajka” i MP „Bajka” w Ełku,
 • budowy parku dla psów - Grajewska / Kilińskiego.

Dwie główne kwoty w budżecie to dochody 363 mln zł i wydatki 442,8 mln zł. Deficyt budżetu - 79,8 mln zł (różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami) zostanie pokryty z zaoszczędzonych i zgromadzonych wolnych środków z lat ubiegłych (47,7 mln zł) oraz z emisji obligacji.

Dane szczegółowe:
Dochody:
363 mln zł
Podstawowe źródła dochodów:
 • udziały samorządu w podatku PIT i CIT – 63,5 mln zł
 • subwencje (ogólne i oświatowe) – 103,6 mln zł
 • dotacje – 38,2 mln zł
 • podatki i opłaty lokalne – 63,2 mln zł
 • sprzedaż nieruchomości – 4,5 mln zł

Wydatki ogółem: 442,8 mln zł
 • wydatki bieżące: 341,9 mln zł
 • wydatki majątkowo-inwestycyjne: 100,9 mln zł

UM Ełk

Reklama