infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 24 lipca 2024 roku, imieniny: Kingi, Krystyny, Michaliny

Ponad 22 mln euro dla miasta i gminy Ełk

2024-05-31
Prezydent Ełku podpisał dzisiaj (31 maja) porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach którego Miejski Obszar Funkcjonalny Ełk (do którego należy Miasto i Gmina Ełk) otrzyma 22 mln euro z UE na działania rozwiązujące wspólne problemy i potrzeby w obszarach efektywności energetycznej, edukacji, a także włączenia i integracji społecznej.

Fot. UM Ełk
Miasto Ełk jest liderem porozumienia między Województwem Warmińsko - Mazurskim, a Związkiem ZIT MOF Ełk. Podpisany dziś dokument jest ostatnim elementem uruchomienia instrumentu rozwoju terytorialnego ZIT MOF Ełku w perspektywie finansowej 2021 - 2027.

W ramach instrumentu mogą być realizowane wyłącznie działania rozwiązujące wspólne problemy i potrzeby miejskiego obszaru funkcjonalnego – w tym przypadku miasta i gminy Ełk. Ważnym celem działań jest wzmocnienie współpracy jednostek.

Miasto i gmina Ełk powołały Związek ZIT MOF Ełk w 2014 roku. W oparciu m.in. o aktualną Strategię ZIT MOF Ełk w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 zostały zarezerwowane środki w kwocie ponad 22 mln euro na dofinansowanie działań określonych w Strategii jako priorytetowe.

W najbliższych latach na terenie miasta i gminy Ełk będą mogły być realizowane przedsięwzięcia w następujących obszarach:

efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji budynków publicznych i komunalnych budynków mieszkalnych (zgłoszonych jest 25 budynków do termomodernizacji, w tym: 19 budynków publicznych i 6 budynków mieszkalnych komunalnych), odnawialnych źródeł energii (OZE) czy edukacji ekologicznej,

edukacji w zakresie m.in. dostosowania infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach, realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenia kompetencji nauczycieli, tworzenia pracowni,

włączenia i integracji społecznej obejmujące m.in. wsparcie terapeutyczne, psychoedukacyjne rodzin, dzieci, młodzieży, seniorów czy osób w kryzysie bezdomności, organizacje grup wsparcia czy warsztatów i zajęć zwiększających kompetencje społeczne.

Łączna wysokość środków zarezerwowanych na finansowanie działań dedykowanych ZIT Ełk w ramach programu FEWiM 2021-2027 wynosi 22 652 097 €.

Środki wynegocjowane z Marszałkiem będą do dyspozycji MOF ZIT, które tworzy Miasto Ełk i Gmina Ełk. Ełcki ZIT jest jednym z najmniejszych w kraju, ale w ramach miasta i gminy działają różne podmioty, które będą mogły skorzystać z tych środków w 3 obszarach: efektywności energetycznej, edukacji, włączenia i integracji społecznej (…) Cieszymy się, że z tych pieniędzy skorzystają organizacje pozarządowe, które są bardzo ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. Teraz zostaną ogłoszone konkursy, w których jeśli projekty będą dobrze napisane i przejdą bardzo restrykcyjne kryteria, to z tych dedykowanych pieniędzy będziemy mogli skorzystać (…) Dodatkowe środki w ramach MOF są przeznaczone na uzbrojenie terenów gminnych, które przylegają do miasta Ełku, ale także na rozwój Parku Naukowo-Technologicznego i ważne oraz ciekawe inicjatywy związane m.in. ze Start-up’ami, ze wsparciem mikro, średnich i małych przedsiębiorców (…) Zależy nam na tym, żeby pieniądze europejskie, na które składają się zarówno Polska, ale też inne kraje członkowskie, jak najlepiej zostały wykorzystane tutaj, na Mazurach, na Ziemi Ełckiej – powiedział na spotkaniu prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.
UM Ełk

Reklama


do góry