infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 24 lipca 2024 roku, imieniny: Kingi, Krystyny, Michaliny

Ełcka Rada Sportu powołana

2024-06-25
Prezydent Ełku powołał nową Radę Sportu, która będzie doradzać prezydentowi w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju ełckiego sportu.

Fot. UM Ełk
Rada Sportu jest organem, który zapewnienia środowisku sportowemu możliwość aktywnego wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności miejskiej, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej. Ponadto pełni funkcje: doradcze, inicjatywne a przede wszystkim opiniotwórcze.

Rada powoływana jest na czas danej kadencji samorządowej. Członkowie rady nie dostają wynagrodzenia za swoją działalność.

Nowo powołana Rada Sportu złożona jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz środowiska sportu. Członkowie Rady Sportu to osoby ściśle powiązane z tym środowiskiem: trenerzy, zawodnicy i sportowcy. Są to osoby, które cieszą się zaufaniem oraz autorytetem wśród społeczeństwa i są związani z instytucjami bądź stowarzyszeniami zajmującymi się sportem.

Przewodniczącym Rady został ponownie Remigiusz Karpiński – wieloletni trener i prezes Ełckiego Klubu Karate Kyokushin.

Skład Rady Sportu:
 • Wiesław Żmuda
 • Marcin Ryszkiewicz
 • Łukasz Romatowski
 • Edward Traskowski
 • Kazimierz Tarajda
 • Remigiusz Karpiński
 • Stanisław Malinowski
 • Ewa Daniszewska
 • Sebastian Kosiorek
 • Andrzej Koc
 • Paweł Żuk
 • Janusz Lisowski
 • ks. Wojciech Szabrański
 • Katarzyna Cholewińska
 • Kamil Birgiel
 • Krzysztof Sosnowski
 • Rafał Sosnowski
 • Jarosław Pieszko
 • Paweł Sobolewski

Wśród zadań Rady Sportu znajduje się m.in.:
 • opiniowanie strategii rozwoju Miasta Ełku w zakresie kultury fizycznej,
 • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
 • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
 • współpraca z Prezydentem Miasta Ełku przy podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb środowiska sportowego,
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta Ełku propozycji dotyczących ustalania zadań priorytetowych oraz terminów ich realizacji,
 • zgłaszanie Prezydentowi Miasta Ełku uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw sportu i kultury fizycznej,
 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej środowiska sportowego oraz współpracy władz Miasta ze środowiskiem sportowym,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się zagadnieniami sportu,
 • i kultury fizycznej,
 • inicjowanie działań na rzecz środowiska sportowego,
 • wspieranie wszelkich form aktywności.

UM Ełk

Reklama


do góry