infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Sobota, 20 kwietnia 2024 roku, imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Masz dług względem Miasta? Odpracuj go

2017-01-17
Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług wobec Miasta. W 2016 r. z tej formy skorzystały 34 rodziny - odpracowały długi na kwotę 105 865 zł.

Fot. shutterstock
Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań. Od maja 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. skorzystało z niego 127 rodzin odpracowując dług na łączną kwotę 908 320 zł. Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 000 zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych, rozliczenie dokonywane jest przez pomniejszenie ich długu o umowną stawkę - 10 zł za godzinę. Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu.

Więcej informacji na temat tej formy spłaty zadłużenie czynszowego uzyskać można w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732-62-50.
ie (UM Ełk)

Reklama