infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 16 lipca 2024 roku, imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

NIK skontrolowała Urząd Miasta Ełku

2017-03-31
Zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w ełckim ratuszu. NIK stwierdziła, że zadania zlecane przez rząd Urząd Miasta Ełku realizuje poprawnie.

W Urzędzie Miasta Ełku od 10 lutego 2017 r. przez około miesiąc pracownicy Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Olsztynie sprawdzali poprawność wykonywania zadań w zakresie planowania i wykorzystania w 2016 r. wybranych dotacji celowych z budżetu państwa.

Kontrolą zostały objęte takie działania jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacanie świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Zakresem kontroli objęto m.in. terminowość otrzymywania wnioskowanych środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowanie tych środków, a także działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, prawidłowość sporządzania i terminowość przekazywania sprawozdań.

Miasto Ełk za planowanie i wykorzystanie w 2016 r. wybranych dotacji celowych z budżetu państwa otrzymało „ocenę pozytywną”. NIK stwierdziła, że zadania objęte zakresem kontroli są realizowane poprawnie. Ponadto otrzymane z budżetu państwa środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczone. Urząd Miasta Ełku rzetelnie prowadził postępowania związane z przyznawaniem prawa do korzystania ze świadczeń wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli nie wskazała żadnych zaleceń naprawczych.

Bardzo się cieszę, że działalność ratusza została pozytywnie oceniona przez NIK. Każdego dnia ełccy urzędnicy swoją pracą i zaangażowaniem służą mieszkańcom Ełku – powiedział Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.
ie (UM Ełk)

Reklama


do góry