infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 24 lipca 2024 roku, imieniny: Kingi, Krystyny, Michaliny

Stypendia szkolne dla 500 uczniów ełckich szkół

2018-12-05
Prezydent Ełku przyznał stypendia szkolne ponad 500 uczniom z ełckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stypendia zostaną wypłacone do 15 grudnia 2018 r.

Fot. arch.
W roku szkolnym 2018/2019 za okres wrzesień – grudzień 2018 roku stypendia szkolne (socjalne) zostały przyznane ponad 500 uczniom. Kwota stypendium (jednorazowy przelew) uzależniona jest od dochodu na jedną osobę w rodzinie i wynosi od 420 zł do 440 zł.

Do ubiegania się o stypendium szkolne, jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest uczeń, który spełnia następujące kryteria:
 • uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 • uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 528 zł,
 • uczeń, który zamieszkuje na terenie miasta Ełku.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina niepełna,
 • wystąpiło zdarzenie losowe.

Łączna kwota przyznanych stypendiów na okres wrzesień - grudzień 2018 r. to ok. 210 tys. zł.
ie (UM Ełk)

Reklama


do góry