infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 24 lipca 2024 roku, imieniny: Kingi, Krystyny, Michaliny

Odpracuj dług względem Miasta!

2019-01-25
Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

Fot. shutterstock
Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. W 2018 roku z tej formy odpracowania zaległości skorzystało łącznie 27 rodzin, na kwotę 102 442 zł. Natomiast od maja 2012 r. do końca grudnia 2018 r. skorzystało z niego 150 rodzin odpracowując dług na łączną kwotę 1 160 186 zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu.

Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę.
Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.:
• sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,
• grabienie i usuwanie liści,
• sprzątanie i odśnieżanie chodników,
• czyszczenie tablic informacyjnych,
• sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych,
• inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

Rodziny zajmujące mieszkania komunalne i socjalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych. Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 000 zł.

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732-62-50.
ie (UM Ełk)

Reklama


do góry