infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 16 lipca 2024 roku, imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Rada Sportu powołana

2019-02-21
Prezydent Ełku powołał dziś nową Radę Sportu, która będzie doradzać prezydentowi w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju ełckiego sportu.

Fot. UM Ełk
Rada Sportu to organ powołany przez prezydenta Tomasza Andrukiewicza, który zapewnienia środowisku sportowemu możliwość aktywnego wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności miejskiej, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej.

Powołana Rada Sportu jest organem, który pełni funkcje: doradcze, inicjatywne, a przede wszystkim opiniotwórcze. Rada powoływana jest na czas danej kadencji samorządowej. Członkowie rady nie dostają wynagrodzenia za swoją działalność.

Nowa Rada Sportu złożona jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, działających na rzecz środowiska sportu. Członkowie Rady Sportu to osoby ściśle powiązane z tym środowiskiem: trenerzy, zawodnicy i sportowcy. Są to osoby, które cieszą się zaufaniem i autorytetem wśród społeczeństwa - związane z instytucjami bądź stowarzyszeniami zajmującymi się sportem.

Skład Rady Sportu:
1. Wiesław Żmuda – Mazurski Klub Sportowy Ełk
2. Marcin Ryszkiewicz – Uczniowski Klub Sportowy Rona „03”
3. Łukasz Romatowski – Uczniowski Klub Sportowy Nenufar 5
4. Edward Traskowski – senior, wieloletni trener klubu UKS Nenufar 5
5. Kazimierz Tarajda – Miejski Klub Bokserski MAZUR
6. Remigiusz Karpiński – Ełcki Klub Karate Kyokushin
7. Stanisław Malinowski – Uczniowski Klub Sportowy Konieczki
8. Ewa Daniszewska – Stowarzyszenie Sportowe Pasje
9. Sebastian Kosiorek – Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
10. Paweł Urban – Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK
11. Andrzej Koc – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
12. Konrad Siemienkiewicz – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
13. Janusz Lisowski – Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe Climbers
14. Tomasz Przekop - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk
15. Ks. Marcin Koncewicz – Uczniowski Klub Sportowy SALOS Ełk
16. Michał Rutkowski – Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk
17. Marian Malewski – koordynator sportu szkolnego
18. Katarzyna Cholewińska – Zespół Szkół Sportowych w Ełku
19. Michał Chrościelewski – Fundacja Ełckie Centrum Sportu
20. Katarzyna Sztramko – Klub Sportowy THOR Szkoła Walki
21. Paweł Konopka – Akademia Młodych Orłów
22. Magdalena Kukiełko – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
23. Kamil Birgiel - Fundacja Ełckie Centrum Sportu

Prezydent Tomasz Andrukiewicz powołał także Przewodniczącego Rady Sportu, którym został Remigiusz Karpiński – wieloletni trener i prezes Ełckiego Klubu Karate Kyokushin.

Wśród zadań Rady Sportu są m.in.:
  • opiniowanie strategii rozwoju Miasta Ełku w zakresie kultury fizycznej,
  • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
  • współpraca z Prezydentem Miasta Ełku przy podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb środowiska sportowego,
  • przedstawianie Prezydentowi Miasta Ełku propozycji dotyczących ustalania zadań priorytetowych oraz terminów ich realizacji,
  • zgłaszanie Prezydentowi Miasta Ełku uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw sportu i kultury fizycznej,
  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej środowiska sportowego oraz współpracy władz Miasta ze środowiskiem sportowym,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się zagadnieniami sportu i kultury fizycznej,
  • inicjowanie działań na rzecz środowiska sportowego,
  • wspieranie wszelkich form aktywności.

ie (UM Ełk)

Reklama


do góry