infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Sobota, 20 lipca 2024 roku, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Odpracuj dług względem Miasta!

2020-01-17
Najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

Fot. shutterstock
Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. W 2019 roku z tej formy odpracowania zaległości skorzystało łącznie 26 rodzin, na kwotę ponad 100 tys. zł. Natomiast od maja 2012 r. do końca grudnia 2019 r. skorzystało z niego 157 rodzin odpracowując dług na łączną kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu.

Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę.
Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.:
• sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,
• grabienie i usuwanie liści,
• sprzątanie i odśnieżanie chodników,
• czyszczenie tablic informacyjnych,
• sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych,
• inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

Rodziny zajmujące mieszkania komunalne i socjalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych. Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 000 zł.

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732 62 21.
ie (UM Ełk)

Reklama


do góry