infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Sobota, 15 czerwca 2024 roku, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Prezydent Ełku z absolutorium, ale bez wotum zaufania

2021-06-30
Rada Miasta w czasie dzisiejszej sesji pozytywnie oceniła działalność prezydenta w zakresie gospodarki finansowej miasta w 2020 roku. Prezydent nie uzyskał jednak wotum zaufania Rady Miejskiej.

Fot. UM Ełk
Podczas dzisiejszej sesji (30 czerwca) odbyła się debata nad złożonym przez prezydenta Ełku Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za rok 2020. Dokument ten obejmuje kompleksowe podsumowanie działań realizowanych w Ełku m.in. w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej, infrastruktury, rozwoju gospodarczego, strategii rozwoju, mienia komunalnego, polityki finansowej, zarządzania miastem.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz otrzymał dzisiaj od Rady Miasta Ełku absolutorium, co oznacza, że radni miasta pozytywnie ocenili prowadzoną przez prezydenta politykę finansową miasta Ełku (19 radnych było za, 3 przeciw, 1 był nieobecny). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium było poprzedzone przedstawieniem pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania finansowego miasta Ełku oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Prezydent podziękował radnym za udzielenie absolutorium, tj. pozytywną ocenę działalności oraz wyraził nadzieję na wspólną skuteczną realizację tegorocznego budżetu.

Radni procedowali także uchwałę dotyczą udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania. Aby prezydent uzyskał wotum zaufania, potrzebna była bezwzględna większość głosów. Tej nie udało się zebrać. Za udzieleniem wotum głosowało 10 radnych, 7 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
ie (UM Ełk)

Reklama