infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 21 maja 2024 roku, imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Ełcka młodzież zasiadła w miejskiej radzie

2022-06-01
Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka, w ełckim ratuszu obyła się Sesja Dziecięco - Młodzieżowej Rady Miasta Ełku. Obradowało dziewiętnastu przedstawicieli szkół podstawowych z terenu miasta.

Fot. UM Ełk
W nieformalnej V Dziecięco-Młodzieżowej Sesji Rady Miasta Ełku wzięło udział 19 delegatów z ełckich szkół podstawowych. Na początku posiedzenia, po zatwierdzeniu porządku obrad, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji przypadającego Dnia Dziecka. Następnie przedstawił sprawozdanie z tego, co udało się zrealizować w Ełku w ostatnim czasie. Mówił m.in. o wdrożonym w szkołach wsparciu psychologów, o funkcjonującym w Ełku Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, realizowanej opiece nad rodzinami. Podsumowywał także zakończone inwestycje, w tym rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna, modernizację jeziorka na os. Północ II czy budowę Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy zamiejscowym oddziale Miejskiego Przedszkola "Słoneczna Ósemka”. Wspomniał o rozpoczynającej się wkrótce budowie parku rekreacyjnego na os. Konieczki. Podziękował również za wsparcie udzielone obywatelom z Ukrainy, za wszelkie prowadzone działania, zbiórki charytatywne, za opiekę, którą każdego dnia otaczają swoich ukraińskich rówieśników w szkołach. Zaznaczył jednocześnie, że bez ich zaangażowania integracja nie byłaby możliwa.

Młodzi radni w trakcie dzisiejszej sesji podjęli łącznie pięć postanowień, dotyczących:
  • organizacji corocznych „Festynów Szkół Podstawowych” - działania integracyjne między uczniami szkół podstawowych w Ełku,
  • organizacji większej liczby festiwali, koncertów w sezonie letnim w Ełku,
  • poszerzeniu repertuaru „Kina pod Gwiazdami” o seanse dla młodzieży,
  • zwiększeniu ilości ścieżek rowerowych łączących ełckie osiedla,
  • całorocznego lodowisko, czyli łyżwy po sezonie.

Prezydent Ełku odpowiadając na postulaty młodych radnych zapewnił o chęci wsparcia zgłaszanych postulatów przy jednoczesnym oczekiwaniu zaangażowania ze strony młodzieży, jako inicjatorów działań. Organizacja festiwali, wydarzeń kulturalnych czy urozmaicenie repertuaru kina pod gwiazdami będzie możliwa przy współpracy i zgłaszaniu potrzeb muzycznych, filmowych oraz rozrywkowych. Prezydent zapewnił także, że omówi z dyrektorem MOSiR możliwość wydłużenia okresu funkcjonowania lodowiska o dodatkowe kilka tygodni. Wyjaśnił również, że ścieżki rowerowe są sukcesywnie budowane przy realizacji kolejnych inwestycji drogowych, jednak są czasem to przedsięwzięcia wieloletnie. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe ścieżki rowerowe są wydzielane także w istniejących chodnikach.

W trakcie wolnych wniosków młodzi radni zgłosili również dodatkowe zapotrzebowanie dotyczące rozszerzenia: kierunków kształcenia w szkołach średnich (ponadpodstawowych), opieki psychologicznej na wszystkie miejskie szkoły podstawowe oraz oferty kalendarza wydarzeń o muzykę i rozrywkę dedykowaną dla młodzieży.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, radna miejska Ewa Awramik pogratulowała młodym radnym pomysłów i zaangażowania, a także zaprosiła Przewodniczącą Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta na najbliższą komisję w celu przedstawienia przyjętych dzisiaj postanowień.

Na koniec włodarz Ełku Tomasz Andrukiewicz podziękował młodzieży za udział w spotkaniu, zaangażowanie, wszystkie postulaty i dyskusję, a także nauczycielom, dyrektorom i swoim współpracownikom za przygotowanie spotkania. Składając jeszcze raz życzenia wszelkiej pomyślności, życzliwości, wsparcia oraz dobra przekazał upominki z okazji Dnia dziecka.

W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ełku Adam Dobkowski, zastępca prezydenta Ełku Mirosław Hołubowicz, sekretarz miasta Marcin Radziłowicz oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Ełku i dziennikarze.
UM Ełk

Reklama