infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 21 maja 2024 roku, imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Awanse zawodowe ełckich nauczycieli

2022-08-30
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył dzisiaj akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 25 nauczycielom z miejskich szkół i przedszkoli. Przed otrzymaniem aktów nauczyciele złożyli ślubowanie.

Fot. UM Ełk
We wtorek 30 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjnej ełckiego ratusza prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, złożył gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. W uroczystości uczestniczyli również zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański i naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Pikus.

Stopnień nauczyciela mianowanego otrzymało:
  • Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku - 3
  • Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku - 1
  • Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku - 2
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - 1
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku - 4
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku - 5
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku - 4
  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 2
  • Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 3


Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający określone przepisami prawa wymagania. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Staż trwał, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Powyższe kwestie w sposób szczegółowy reguluje ustawa Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200).
UM Ełk

Reklama