infoserwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 23 kwietnia 2024 roku, imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Jest projekt budżetu Ełku na 2023 r.

2022-11-18
Prezydent Ełku przedstawił projekt budżetu miasta na przyszły rok. Teraz zajmą się nim komisje Rady Miasta, a ostatecznie uchwali go cała Rada.

Fot. UM Ełk
W przyszłym roku w budżecie miasta Ełku dochody planowane są na 335 mln zł, a wydatki na kwotę 394,6 mln zł. Założenia „Polskiego Ładu” zmniejszają wpływy do budżetu. Na jego ostateczny kształt będą miały wpływ liczne zewnętrzne uwarunkowania: min. dwucyfrowy wskaźnik inflacji i rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej. Mimo to zaplanowano bardzo dużą kwotę (blisko 92 mln zł) na wydatki majątkowe – czyli inwestycje – w związku z pozyskaniem na nie środków już w tym roku.

Wzrosną także znacznie wydatki bieżące – związane z utrzymaniem miasta. Główne przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku to: wzrost cen energii elektrycznej na poziomie 160%, dwukrotny wzrost płacy minimalnej o ok. 18%, inflacja na dwucyfrowym poziomie, wzrost cen usług i towarów, wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniem państwa, wzrost kosztów odsetek bankowych wynikających z podwyżek stóp procentowych. Wpływ na zmniejszenie dochodów bieżących w budżecie miasta ma zmiana skali podatkowej z 17% do 12%, jak też jednorazowe wpływy zrealizowane w poprzednim budżecie 2022 r.

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2023 rok są m.in.:
 • termomodernizacja budynków SP 7, SP 4, przedszkola „Ekoludki” i Żłobka nr 1,
 • wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - LED,
 • zakup 5 autobusów elektrycznych,
 • budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami w pobliżu cmentarza,
 • przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP,
 • utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku oraz budowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2,
 • wyposażenie pracowni w nowe komputery i tablice multimedialne w szkołach podstawowych,
 • budowa parkingu przy ul. 11 listopada,
 • przebudowa drogi (ul. Spacerowa, Wiosenna oraz Szczęsnego),
 • budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema,
 • modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Ełk,
 • budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej,
 • przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku,
 • utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 oraz przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13.

W budżecie zaplanowano także środki finansowe na przygotowanie projektów dokumentacji technicznej dotyczącej m.in.
 • przebudowy ul. Koszykowej, ul. Słowackiego, ul. Kolejowej,
 • mostu przy ul. Zamkowej oraz kładek pieszych przy ul. Stary Rynek i przy ujściu rzeki Ełk do jeziora,
 • termomodernizacji budynków SP 1, Przedszkola „Bajka”, i Centrum Edukacji Ekologicznej.


W projekcie przewidziane są również środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami mieszkańców – inicjatywy lokalne oraz po raz pierwszy na budżet obywatelski, gdzie ełczanie będą mogli zgłaszać inicjatywy i wybierać je do dofinansowania w głosowaniu. Jak co roku pojawią się środki na dofinansowanie renowacji zabytków, program ochrony zwierząt.

Największe wydatki zaplanowane są na oświatę i wychowanie – 127,4 mln zł, drogi i transport publiczny – 78,2 mln zł, gospodarkę komunalną, w tym ochronę środowiska i klimatu – 41,4 mln zł, rodzinę – 31 mln zł pomoc społeczną – 23,7 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – 18,8 mln zł oraz kulturę i sport – 12,4 mln zł.

Dwie główne kwoty w budżecie to dochody 335 mln zł i wydatki 394,60 mln zł. Deficyt budżetu - 59,5 mln zł – to różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami. Zostanie pokryta z zaoszczędzonych i zgromadzonych wolnych środków w tym roku (32,5 mln zł) oraz z emisji obligacji.
UM Ełk

Reklama