infoserwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024 roku, imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława

Zmiany w ełckiej komunikacji miejskiej

2024-03-29
Od 1 kwietnia 2024 r. zmieni się oferta taryfowa w ełckiej komunikacji miejskiej. Dostępne będą nowe rodzaje miejskich biletów komunikacyjnych oraz nastąpią zmiany w przepisach porządkowych.

Fot. UM Ełk
Zmiany w taryfie ełckiej komunikacji miejskiej
Wprowadzenie biletów 40-minutowych, 90-dniowych, 180-dniowych, semestralnych oraz 12-godzinnych szkolnych to między innymi propozycje, które od 1 kwietnia 2024 roku zaczną funkcjonować w ełckiej komunikacji miejskiej.

Bilety jednorazowe czasowe 40-minutowe – są to bilety, które zastępują dotychczasowe bilety jednorazowe jednoprzejazdowe miejskie. Bilety te będą uprawniać do nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych w strefie 1 (miejskiej), przez czas 40-minut (włącznie) od daty i godziny skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej albo przejazdu jednym środkiem transportu do ostatniego przystanku na trasie w strefie 1 (miejskiej).

Bilety te będą dostępne w niezmienionych cenach: 2,80 zł (normalny) oraz 1,40 zł (ulgowy).

Bilety okresowe 90-dniowe imienne – będą upoważniały do przejazdów wszystkimi liniami komunikacyjnymi w strefie 1 (miejskiej) od dnia zakupu do godz. 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności.

Bilety te będą dostępne w wersji papierowej oraz w aplikacji mobilnej w cenach 220,00 zł (normalny) oraz 110,00 zł (ulgowy).

Bilety 180-dniowe imienne – będą upoważniały do przejazdów wszystkimi liniami komunikacyjnymi w strefie 1 (miejskiej) od dnia zakupu do godz. 23:59 stu osiemdziesiątego dnia terminu ważności.

Bilety te będą dostępne w wersji papierowej oraz w aplikacji mobilnej w cenach 400,00 zł (normalny) oraz 200,00 zł (ulgowy).

Bilety semestralne imienne – będą uprawniały uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, policealnych – do ukończenia 21 roku życia oraz studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych do przejazdów wszystkimi liniami komunikacyjnymi w strefie 1 (miejskiej) w terminach od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 30 czerwca.

Bilety te będą dostępne w wersji papierowej oraz w aplikacji mobilnej w cenie 150,00 zł i jest to bilet wyłącznie ulgowy.

Bilety 12-godzinne grupowe szkolne – są to specjalne bilety upoważniające grupę uczniów/podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z opiekunem, liczącą łącznie nie więcej niż 30 osób, do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1 (miejskiej) w ciągu 12 godzin od momentu skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej.

Bilety te będą dostępne w wersji papierowej oraz w aplikacji mobilnej w cenie 30,00 zł.

Ponadto nastąpi zmiana nazewnictwa oraz zasad taryfowych obecnie funkcjonujących biletów:

Bilety dekadowe – będą występowały jako bilety 10-dniowe imienne, uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie od dnia i godziny zakupu lub wskazanej daty do godziny 23:59 dziesiątego dnia terminu ważności biletu.

Bilety miesięczne – będą występowały jako bilety 30-dniowe imienne i na okaziciela, uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie od dnia i godziny zakupu lub wskazanej daty do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu.

Bilety imienne będą dostępne w wersji papierowej oraz w aplikacji mobilnej, natomiast bilety na okaziciela będą dostępne wyłącznie w wersji papierowej.

Bilety dzienne – będą występowały jako bilety czasowe 24-godzinne uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach w strefie 1 (miejskiej) w ciągu 24 godzin od daty i godziny skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej.

Bilety weekendowe - będą uprawniać do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach w strefie 1 (miejskiej) po skasowaniu biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej od godz. 17:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałki.

Wyżej wymienione bilety będą dostępne w niezmienionych obecnych cenach.

Dbając o pasażerów oraz o ekologię informujemy, iż każdy obecny bilet miejski jednorazowy o wartości zgodnej z taryfą będzie pełnił rolę biletu czasowego 40-minutowego.

Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku biletów 30-dniowych oraz 24-godzinnych. Do czasu wykorzystania dostępnych druków będą dostępne w sprzedaży wzory biletów miesięcznych oraz dziennych.


Darmowy przewóz bagażu
Od 1 kwietnia 2024 r. przewóz bagażu w ełckiej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Ełku oraz Gminy Ełk będzie bezpłatny. Pasażer będzie miał możliwość przewiezienia w pojazdach bagażu (w tym również rower, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch) oraz zwierząt.
Przewóz bagażu i zwierząt będzie możliwy przy spełnieniu przepisów porządkowych, m.in. gdy będzie istniała możliwość ich umieszczenia w pojeździe tak, aby nie utrudniały one przejścia (w tym możliwości swobodnego skorzystania z kasowników), nie narażały na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie powodowały naruszenia realizacji rozkładu jazdy oraz nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie zagrażały bezpieczeństwu w ruchu.

Zasady taryfowe oraz wysokość cen za przejazdy autobusami ełckiej komunikacji miejskiej określa zarządzenie nr 1491.2024 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych, natomiast przepisy porządkowe uregulowane są uchwałą nr LX.659.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym publicznym przewozie osób oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.


UM Ełk

Reklama