infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Sobota, 18 maja 2024 roku, imieniny: Alicji, Edwina, Eryka

Prezydent i radni zaprzysiężeni

2024-05-07
I sesja Rady Miasta Ełku. Prezydent oraz radni miejscy złożyli ślubowanie. Wybrano również przewodniczącego rady miasta oraz jego trzech zastępców.

Fot. UM Ełk
Pierwsza sesja nowej Rady Miasta odbyła się dzisiaj (7 maja) w Urzędzie Miasta Ełku. Zgodnie z procedurą posiedzenie otworzył Radny Senior Mirosław Sawczyński. Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku Jolanta Wilczyńska wręczyła oficjalnie zaświadczenia o wyborze 23 radnym.

Kolejnym punktem porządku obrad było złożenie przez radnych uroczystego ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

W kolejnej części posiedzenia nastąpiło objęcie urzędu Prezydenta Miasta Ełku w kadencji 2024 - 2029. Składając uroczyste ślubowanie Tomasz Andrukiewicz rozpoczął piątą kadencję prezydencką: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg."

W trakcie obrad I sesji Rady Miasta Ełku wybrano Przewodniczącego Rady Miasta Ełku, którym został radny klubu Dobro Wspólne Michał Zdzisław Tyszkiewicz. Wybrano również trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Ełku: Krzysztofa Zbigniewa Wilocha (klub „Łączy nas Ełk”), Andrzeja Orzechowskiego (Koalicja Obywatelska) oraz Rafała Karasia (Prawo i Sprawiedliwość).

Fot. UM Ełk
Skład Rady Miasta Ełku kadencji 2024 - 2029:

Dobro Wspólne (8 radnych):
1. Surynt Andrzej
2. Kemicer Nikodem Wacław
3. Gałązka-Szejda Aleksandra
4. Wolna Aneta
5. Szejda Aleksandra Barbara
6. Tyszkiewicz Michał Zdzisław
7. Ewa Awramik
8. Mirosław Sawczyński

„Łączy nas Ełk” (5 radnych):
1. Dzienisiewicz Ireneusz
2. Wiloch Krzysztof Zbigniew
3. Klimowicz Robert
4. Dracewicz Dariusz Cezary
5. Wszeborowska Agnieszka

Prawo i Sprawiedliwość (5 radnych):
1. Karaś Rafał
2. Wasilewski Dariusz
3. Cegiełka Łukasz
4. Kopiczko Stanisław
5. Bania Krzysztof Zbigniew

Koalicja Obywatelska (5 radnych):
1. Orzechowski Andrzej
2. Szelążek Włodzimierz
3. Banasiuk-Gierasimiuk Jolanta Maryla
4. Hasulak Andrzej Marek
5. Sobolewski Paweł
UM Ełk

Reklama